Wat is kennismanagement?

Views: 158

Any comment to this

Replies to This Discussion

Beste Wies,

da's wel een hele brede vraag :). Van KM zijn vele definities, afhankelijk van wat men ermee beoogt. Voor commerciële organisaties, die hun klanten willen laten bijdragen aan kennisontwikkeling, is het iets heel anders dan voor een profiessionele organisatie (bijv MinJus) waar specialisten zaken uitwisselen. Gezien jouw interesse in Web 2.0 zijn daar wel hele leuke combinaties te bedenken waarbij je als organisatie bij het managen van kennis steunt op het feit dat organisaties zélf ook grote sociale netwerken zijn.

Tom

Reply to Discussion

RSS

Donate !

We all get a great deal out of our engagement in KM4Dev. Maybe you would be happy to express appreciation through a regular voluntary contribution. Crowd funding works! 

background and info

________________________________

***

note if the donate link above does not work for you, click here on donate! and at the bottom of that page click on the donate logo

***

Members

© 2024       Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service